RRC Clinic Hluboká nad Vltavou

MUDr. Ladislav Pešl - Kardiologie RRC Clinic

Odborné vzdělání a kvalifikace :

Atestace - Interní lékařství I. st. 1992
Atestace - Kardiologie 1996

Funkční licence:

Osvědčení ČLK k výkonu lékařské praxe obor interní lékařství
Licence ČLK pro výkon funkce vedoucí lékař a primář ve zdravotnickém zařízení kardiologie
Licence pro invazivní diagnostickou kardiologii
Licence pro intervenční kardiologii
Licence ČLK pro školitele lékařského výkonu invazivní kardiologie a intervenční kardiologie

Členství v odborných společnostech:

Česká kardiologická společnost od r. 1986

Stáže:

1993 – 1994 1. LFUK v Praze – katetrizační laboratoř, prof. MUDr. Aschermann, DrSc.
1993 – 1994 IKEM Praha, B1 RES – doc. MUDr. Březina, CSc.
1995 3. LFUK v Praze – katetrizační laboratoř, prof. MUDr. P. Widimský, DrSc.
1995 – 1998 Herz- und Kreislaufzentrum, Rotenburg an der Fulda, Německo katetrizační laboratoř, prof. Dr. Med. Loskot, doc. Dr. Med. Vallbracht

Zaměstnání:

1989 – 1998 Interní oddělení Nemocnice České Budějovice – sekundární lékař
1998 – dosud Kardiocentrum Nemocnice České Budějovice, a.s.

  • vedoucí lékař intervenční kardiologie
  • ředitel kardiocentra Nemocnice České Budějovice, a.s.

2007 – dosud Kardiocentrum Vysočina CZ a.s. – intervenční kardiolog
2011 – dosud RRC Clinic a.s. – kardiolog

Pedagogická činnost:

2010 – dosud Člen vědecké rady 3. LFUK v Praze