RRC Clinic Hluboká nad Vltavou

Taping

Ortopedie RRC Clinic nabízí unikátní metodu zpevňování kloubů - taping.

Taping je druhem pasivní opory, která se využívá ve dvou oblastech vzájemně se prolínajících, a to na taping v oblasti sportovní a taping v oblasti terapeutické.

Do sportovního tapingu lze zařadit především využití tejpů ke stabilizaci kloubních struktur a segmentů, ať už z důvodu prevence poškození kloubních struktur nebo z důvodu snížení již existující instability kloubní /např. při oslabení vazivového aparátu různé etiologie/.

V terapeutické oblasti se taping využívá kromě výše uvedené stabilizace kloubních struktur také jako pasivní opora nejrůznějších pohybových segmentů, určená ke snížení zátěže daného svalu nebo jiné struktury, která je vystavená přetížení /zejména v tahu/. K přetížení dochází většinou vlivem váhy segmentu a nefunkčnosti struktur, majících za úkol udržet segment ve fyziologickém postavení. Jedním z důležitých cílů použití tapingu ve fyzioterapii je zvýšení exteroceptivního a proprioceptivního čití nejrůznějších částí lidského organismu.