RRC Clinic Hluboká nad Vltavou

PF 2012

Vážené dámy, vážení pánové,

dovolte, abych Vám do nového roku 2012 popřál kromě osobních a pracovních úspěchů a spokojenosti především zdraví, bez kterého by předchozí tři hodnoty byly těžko naplnitelné.

Děkuji Vám jménem RRC Clinic za přízeň v roce 2011 a věřím, že i v roce 2012 bude pro Vás RRC Clinic jednou z cest ke zdraví, kráse a fyzické a psychické kondici.

                                                                     MUDr. Vladimír Mařík

                                                             primář plastické chirurgie RRC Clinic

                                                             předseda představenstva RRC Clinic a.s.